Fundusz sołecki

W 2013 roku z funduszu sołeckiego zrealizowaliśmy w naszej wsi przejazd przez most. Kwota inwestycji 24 057 zł.

W 2014 roku mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć fundusz sołecki na remonty dróg oraz budowę placu zabaw. Koszt tych inwestycji wyniósł 22 400 zł.

W 2015 roku: remonty dróg (14 528 zł) oraz wykonanie ogrodzenia boiska (10 000 zł).

W 2016 roku: remont drogi wewnętrznej (20 615 zł), materiały do remontu i malowania „Grzybka” (4 000 zł) oraz dokończenie budowy ogrodzenia boiska (3 000 zł).

W 2017 roku: remont dróg gminnych i wewnętrznych (28 043 zł) oraz opracowanie dokumentacji budowy wodociągu na odcinku do cmentarza (1 000 zł).

W 2018 roku: remont dróg gminnych i wewnętrznych (27 548 zł) oraz oświetlenie boiska (7 000 zł).

W 2019: budowa parkingu przy drodze wewnętrznej do cmentarza (37 014 zł).

W 2020 roku: remont dróg wewnętrznych i oczyszczanie rowów (37 000 zł), wykonanie miejsc siedzących przy stadionie sportowym (5 000 zł), remont pomieszczeń na parterze budynku byłego Kółka Rolniczego (7 000 zł) oraz wykonanie tablic informacyjnych (898 zł).

W 2021 roku: remont dróg i czyszczenie rowów (23 637 zł), remont pomieszczeń na parterze budynku byłego Kółka Rolniczego (15 000 zł), utwardzenie parkingu koło stadionu (4 000 zł) oraz wykonanie miejsc siedzących przy stadionie sportowym (1 000 zł).