Budowa szkoły

foto1W 1978 roku Szkoła Podstawowa w Grochowcach była Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły w Nehrybce. W starym budynku znajdywały się 3 sale lekcyjne, w których uczyło się 4 oddziały uczniów – w liczbie 57. Klasy były ciemne, ogrzewane piecami kaflowymi, podłogi woskowane czarnym olejem.

W listopadzie 1978 roku, pracę na stanowisku kierownika Punktu Filialnego w Grochowcach rozpoczęła pani Danuta Borowiak. Pani Borowiak na wszystkich zebraniach z rodzicami poruszała problem budowy nowej szkoły.

Okazało się , że już wcześniej, bo w 1961 roku mieszkańcy wsi podjęli trud gromadzenia materiałów budowlanych, ale decyzją ówczesnych władz, przekazano je na budowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Przemyślu.

W 1981 roku wyremontowano dodatkową salę lekcyjną przy budynku gospodarczym. Pan Edward Borowiak dobudował przedsionek, aby uczniowie mieli gdzie zmieniać obuwie. Wszystkie te prace wykonał społecznie.

W sierpniu 1981 roku, z inicjatywy ówczesnej pani kierownik Danuty Borowiak został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w składzie:

Przewodniczący – Lesław Tomaka
Z – ca Przewod. – Kazimierz Ignac
Skarbnik – Bolesław Zybiński
Sekretarz – Stanisław Cyrnek
Członek – Zofia Wilk

Wykopy pod fundamenty nowej szkoły rozpoczęto jesienią 1981 roku, a 7 listopada tego roku prace ukończono wylaniem ławy fundamentowej o wymiarach 13 m na 42 m. pod budynek o trzech kondygnacjach. Prace organizowano w tzw. systemie gospodarczym czyli społecznym. Budowę prowadziła grupa remontowo – budowlana przy aktywnym udziale pana E. Borowiaka. Transport materiałów budowlanych i niefachowe roboty wykonywali mieszkańcy Grochowiec. Obiady dla pracujących przygotowywały mieszkanki wsi przy czynnym udziale pani kierownik. Prace społeczne na rzecz szkoły prowadzili mieszkańcy wsi do końca 1983 roku.

Od 28 grudnia 1983 roku budowę szkoły przejął PBRoL Radymno pod kierownictwem pana Jana Brody. W tym czasie w starej szkole było 7 oddziałów.

W 1986 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Liczył on 9 sal lekcyjnych, zaplecze socjalne, bibliotekę, izbę pamięci narodowej.

Wówczas była to najnowocześniejsza szkoła w regionie, np. budynek był zradionizowany, posiadał łącznie 25 głośników w klasach i na korytarzach.

Budowa Sali gimnastycznej o rozmiarach 20m na 23 m przeciągnęła się do 1987 roku, powodem tego opóźnienia był fakt, że została ona wprowadzona do planu znacznie później niż realizacja właściwej inwestycji.

źródło:  www.zsgrochowce.ovh.pl