Fundusz sołecki

W 2013 roku z funduszu sołeckiego zrealizowaliśmy w naszej wsi przejazd przez most. Kwota inwestycji 24 057 zł.

W 2014 roku mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć fundusz sołecki na remonty dróg oraz budowę placu zabaw. Koszt tych inwestycji wyniósł 22 400 zł.

W 2015 roku: remonty dróg (14 528 zł) oraz wykonanie ogrodzenia boiska (10 000 zł).

W 2016 roku: remont drogi wewnętrznej (20 615 zł), materiały do remontu i malowania „Grzybka” (4 000 zł) oraz dokończenie budowy ogrodzenia boiska (3 000 zł).

W 2017 roku: remont dróg gminnych i wewnętrznych (28 043 zł) oraz opracowanie dokumentacji budowy wodociągu na odcinku do cmentarza (1 000 zł).